Dina rättigheter

Du har rättigheter!

Som finlandssvensk har du många rättigheter och garantier för att du skall ha möjlighet att leva ett gott och fullvärdigt liv på svenska i Finland. Du har rättigheter som framgår av finländsk lagstiftning och internationell rätt och i många fall har Finland som stat skyldigheter gentemot dig. 

Vi har kategoriserat ett urval av dina rättigheter i nationella och internationella rättigheter. Därutöver får du tips på hur du kan gå tillväga för att anmäla och uppmärksamma om dina rättigheter har kränkts. Genom att agera hjälper du andra och bidrar till en bättre efterlevnad av rättigheterna. 

Du kan alltid kontakta Finlandssvensk samling om du har frågor eller funderingar.