Europarådets språkstadga

 

Europarådet

Europarådet, grundat 1949, är en mellanstatlig politisk organisation, som omfattar 47 europeiska pluralistiska demokratier. Europarådet och Europeiska Unionen (EU) är två skilda internationella organisationer. Rådet har sitt ständiga högkvarter i Europapalatset i Strasbourg, Frankrike.

Europarådets mål är att försvara mänskliga rättigheter och pluralistisk demokrati, att främja den europeiska kulturella identiteten och uppmuntra dess utveckling, att utveckla politisk samverkan mellan Europas nya demokratier, att söka lösningar på sådana samhälleliga frågor, som främlingsfientlighet, miljöskydd och narkotika, samt hjälpa länderna i centrala och östra Europa med deras politiska, lagstiftnings- och konstitutionella reformer.

Europarådets arbete sköts huvudsakligen av tre organ:

 • Ministerkommittén, det beslutsfattande organet, som består av de 47 medlemsstaternas utrikesministrar eller deras ställföreträdare, sammanträder i Strasbourg. 
 • Parlamentariska församlingen, det rådgivande organet, med 315 medlemmar (och 315 suppleanter) från de 47 nationella parlamenten och med delegationer från länder med speciell gäststatus. 
 • Europeiska kongressen för lokala och regionala myndigheter består av två kammare där den ena representerar de lokala myndigheterna och den andra de regionala.

Ett internationellt sekretariat, som leds av en generalsekreterare, vald för fem år, står till dessa organs förfogande. Den nuvarande generalsekreteraren är Thorbjörn Jagland. ( Fr.o.m september 2009)

Till Europarådets organer hör också den europeiska människorättsdomstolen, vars ställning inom Europarådet är oavhängig.

Källa: 

http://www.finlandcoe.fr/public/default.aspx?nodeid=35767&contentlan=3&culture=sv-FI (8.10.2012)

Finland i Europarådet

Målsättning 

Europarådets målsättning att verka för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatlighet är även de grundläggande målsättningarna för Finlands utrikespolitik. 

För Finlands del är bland annat följande frågor viktiga att driva inom ramen för Europarådets arbete:

 • att utveckla rådet till att bli en alleuropeisk organisation
 • att vidareutveckla monitoring systemet. 
 • att vidareutveckla samarbetet mellan rådet och andra organisationer som FN, OSSE och EU. 
 • att utveckla och övervaka reglerna om minoriteter
 • att befrämja kulturell och språklig diversitet samt tolerans 
 • att utveckla den sociala dimensionen. 
 • att stöda byrån för kommissionären för mänskliga rättigheter som grundades på finländskt initiativ. 
 • att följa upp och verka för att konventionen om mänskliga rättigheter följs. 

Det är stabens skyldighet att representera Finland vid rådets möten samt i arbetsgrupperna. Ett stort antal experter från Finland deltar i det mellanstatliga expertarbetet. Det arbetet har resulterat i flera internationella konventioner som styr medlemstaternas verksamhet. 

En vanlig dag i den ständiga representationen 

Finland har varit representerad i Strasbourg sedan 1989, då Finland blev fullvärdig medlem av Europarådet. Finlands ständiga representations uppgift är att representera Finland vid Europarådet. Den ständiga representationen är en del av Finlands diplomatiska verksamhet och innefattar ambassadören och en stab på nio personer. 

Rådets möteskalender styr representationens dag. Representationens tjänstemän deltar i ministerkommitténs veckomöten. Det är deras uppgift att se till att Finlands ståndpunkt förs fram i diskussionerna. 

Förberedelserna inför ett möte består i att sätta sig in i ämnet, att rådgöra med huvudstaden samt att sköta rapporteringen. För att kunna ta hand om Finlands intressen inom organisationens arbete bevakar den ständiga representationen frågor som berör rådet på det internationella planet. Utöver arbetet i ministerkommittén bevakar representationen även arbetet i den parlamentariska församlingen och kongressen för lokala och regionala organ. En av de centrala funktionerna är även att följa upp arbetet inom europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, eftersom det är ministerkommitténs uppgift att se till att domarna verkställs.

Källa:

http://www.finlandcoe.fr/public/default.aspx?nodeid=35777&contentlan=3&culture=sv-FI (8.10.2012)

Finlands delegation och ersättare

Ordförande
Maria Guzenina                 SD

Vice ordförande 

Sirkka-Liisa Anttila             C

Medlemmar

Anne Kalmari                     C
Tom Packalén                    SF
Jaana Pelkonen                 Saml.

Ersättare

Petri Honkonen                  C
Susanna Huovinen            SD
Anne Louhelainen             SF
Olle-Poika Parviainen        Grön
Sinuhe Wallinheimo           Saml.

 

Finlands ständiga representation vid Europarådet

Ambassadör  Satu Mattila-Budich

 

 

Kontaktuppgifter: Finlands ständiga representation vid Europarådet

Adress:
Représentation permanente de la Finlande auprès du Conseil de l´ Europe
31, Quai Mullenheim
67000 Strasbourg,  France

Tel. +33-3-8815 4444
Fax. +33-3-8815 4440
E-post:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Webbplats:  www.finlandcoe.fr

Kundservice:
mån-tor 9.00-13.00, 14.00-17.15
fre 09.00-14.45

Tidsskillnad: -1h