Konventionsrapporter

Stadgans uppföljningsmekanismFörsta övervakningsrundan år 1999
- Finlands rapport (sv)
- Finlands rapport (en)
- Expertkommitténs rapport inklusive Finlands kommentarer och ministerkommitténs rekommendationer (en)
- Ministerkommitténs rekommendationer (sv)

Andra övervakningsrundan Ãr 2003
- Finlands rapport (en)
- Finlands rapport (fi)
- Expertkommitténs rapport inklusive Finlands kommentarer och ministerkommitténs rekommendationer (en)
- Ministerkommitténs rekommendationer (sv)
- Inofficiell översättning av Expertkommitténs rapport angående delen som berör svenska språket (sv).

Tredje övervakningsrundan år 2006
- Finlands rapport (en)
- Finlands rapport (fi)
- Expertkommitténs rapport inklusive Finlands kommentarer, ministerkommitténs rekommendationer och regeringens svar på tilläggsfrågor (en)
- Inofficiell översättning av regeringens svar på tilläggsfrågor (sv)

Fjärde övervakningsrundan år 2010
- Folktingets utlåtande inför Finlands rapport (sv)
- Finlands rapport (en)
- Finlands rapport (fi)
- Finlandssvensk samlings utlåtande till expertkommittén (en)
- Finlandssvensk samlings utlåtande till expertkommittén (sv, Google-översättning)
- Folktingets utlåtande till expertkommittén (sv)
- Expertkommittés rapport inklusive Finlands kommentarer och ministerkommitténs rekommendationer (en)

Folktingets konferens i Helsingfors 12.4.2012 med anledning av fjärde övervakningsrundan.
- Hälsningstal Folktingets ordförande Christina Gestrin (sv, Google-översättning)
- Justitieminister Henriksons anförande (en)
- Justitieminister Henriksons anförande (sv, Google-översättning)
- Expertkommitténs ordförande Professor Stefan Oeters anförande (sv, Google-översättning)