Historik

Så började det

Finlandssvensk samling grundades av Gösta von Wendt år 2001. 

Gösta var föreningens första ordförande och blev på nytt vald till ordförande i april 2007, efter att ha fungerat som kassör i den sittande styrelsen. Gösta är numera också hedersordförande i föreningen. 

Hans Göran Rosenlund kom att i egenskap av verksamhetsledare handha föreningens verksamhet och är föreningens förste hedersmedlem. Carl-Gustaf Aminoff är föreningens andre hedersmedlem. Han är ledamot i föreningens styrelse.