Länkar

Länkar

Här finns länkar till föreningar, organisationer och liknande som är viktiga att känna till. Du får gärna bidra med länkar - meddela dem till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Finlandssvenska föreningar/institutioner i Finland 

Folkhälsan
http://www.folkhalsan.fi 

Svenska Finlands folkting
http://www.folktinget.fi 

Svenska kulturfonden
www.kulturfonden.fi 

Svenska folkskolans vänner
http://www.sfv.fi/sfv/ 

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.
http://www.svenskadova.fi 

Föreningen Brage
http://www.brage.fi/ 

Åbo Akademis studentkår
http://www.karen.abo.fi/ 

Österbottniska fornforskningssällskapet
http://arkeobotnia.huset.fi/ 

 

Finlandssvenska föreningar i Sverige 

Finlandssvenskarnas riksförbund
http://www.fris.nu 

Finlandssvenska nationen vid Umeå universitet
http://www.acc.umu.se/~fsn 

 

Finlandssvensk media 

Annonsbladet
http://www.annonsbladet-kimito.fi 

Borgåbladet
http://www.bbl.fi 

Hufvudstadsbladet
http://www.hbl.fi 

Kuriren
http://www.kuriren.net 

Nya Åland
http://www.nyan.ax 

Ny Tid
http://www.nytid.fi 

Syd-Österbotten
http://www.sydin.fi 

Vasabladet
http://www.vasabladet.fi 

Åbo Underrättelser
http://www.abounderrattelser.fi 

Ålandstidningen
http://www.tidningen.aland.net 

Österbottens Tidning
http://www.ot.fi 

Svenska Yle
http://svenska.yle.fi 

Västra Nyland
http://www.vastranyland.fi

 

Internationella organisationer 

Europarådet
http://www.coe.int 

FN:s rasdiskrimineringskommitté
http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/cerd.htm 

FN:s människorättskommitté
http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/hrc.htm

Mercator (för språkliga rättigheter och språklagstiftning
http://www.ciemen.org/mercator

OSCE, Organization for Security and Co-operation in Europe
och deras Komissionär för nationella minoriteter High Commissioner on National Minorities

http://www.osce.org/hcnm/49818

 

Nationella minoriteter/urfolk 

Sametinget i Sverige
http://www.sametinget.se 

Sametinget i Finland
http://www.samediggi.fi 

 

Forskning 

"Utvecklingen av estlandssvenskarnas nationalitetskänsla och finlandssvenskarnas eventuella roll i den", magisteruppsats av Ruth Laidmets, Tartu universitet [läs mera] 

 

Rapporter 

Förteckning över rapporter av icke-statliga organisationer (bland annat Finlandssvensk samling) angående ramkonventionen till skydd för nationella minoriteter http://www.minelres.lv/coe/statereports.htm 

 

Övrigt 

Språkförsvaret
http://www.sprakforsvaret.se 

Språkförsvarets artiklar om svenskan i Finland
http://www.sprakforsvaret.se/sf/index.php?id=398 

Tankesmedjan Magma
http://www.magma.fi 

Språktidningen
http://www.spraktidningen.se/ 

Videoklipp med Ida Asplund och andra medlemmar av Finlandssvensk samling
http://yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=7&ag=64&t=&a=2416