Sjukjournal på svenska - ett måste

 

Sammandrag av sjukjournal på svenska – ett måste

 

 

 

Sjukvårdsdirektören Göran Honga behöver 125 översättare till förutom de 15 som finns för att kunna översätta epikriser till (märkligt nog) sjukvårdsdistriktets majoritetsspråk. Därför prioriterar sjukvårdsdistriktet bort patienternas rätt till kunskap om deras behandling, vård,  påverkningsmöjligheter och alternativ. Resurserna skall användas till att anställa läkare och sjukskötare. Är det inte snarare så att man bör använda resurserna så att de uppfyller lagstiftningen istället för att uppnå interna målsättningar.

 

Om Vasabladets siffror är korrekta betyder det att Vasa sjukvårdsdistrikt, som domineras av Svenska Folkpartiet endast har förmåga att uppfylla 12 % av sin skyldighet. De återstående 88 % är inte ens en målsättning. Märkligt nog uttrycker sig sjukvårdsdistriktet själv såhär i sitt språkprogram då det gäller att tillföra resurser.  “Ett tvåspråkigt sjukvårdsdistrikt måste ta i beaktande att områdets tvåspråkighet innebär att tjänsterna ska tillhandahållas på två språk. Upprätthållande av denna lagstadgade rättighet innebär merkostnader, men det går inte att göra avkall på denna skyldighet genom att åberopa resursbrist. Nödvändiga kostnader ska iakttas i budgeten för att säkerställa den service som stadgas i språklagen.”

 

Den högsta laglighetsövervakaren, Justitieombudsmannen, säger följande om gällande lagstiftning: Med tanke på patientens rätt till information och insyn anser jag att sammanfattningen i en tvåspråkig kommun bör sändas patienten på det nationalspråk som antecknats som patientens modersmål eller kontaktspråk, om inte patienten meddelat att sammanfattningen inte behöver översättas.

 

Samtidigt klargörs att patienten inte behöver begära att få sjukjournalens sammanfattning (epikrisen). Den skall postas automatiskt. Så säger lagstiftaren och den högsta laglighetsövervakaren. Det är bekymmersamt att Vasa sjukvårdsdistrikt som offentlig myndighet har en annan uppfattning.

 

 

 

Ordförande

Finlandssvensk samling