Enkät till partiledarna

Enkät till partiledarna

Finlandssvensk samling 26.1.2012 

PRESSMEDDELANDE / LEHDISTÖTIEDOTE 

Enkät till partiledarna om kommunstrukturen och Europarådets språkstadga 

Kysely puoluejohtajille kuntarakenteesta ja Euroopan neuvoston kieliperuskirajsta (tiedote ruotsiksi, viittaukset peruskirjaan suomeksi itse kyselyn alla) 

Finlandssvensk samling har skickat ut en enkät till alla riksdagspartiernas partiledare där föreningen frågar hur de ämnar säkra att den framtida kommunstrukturen är förenlig med den Europeiska stadgan för landsdels- eller minoritetsspråk. 

- Vi förutsätter att samtliga riksdagspartier är eniga om att Finland måste uppfylla de förpliktelser landet har enligt internationella avtal, men risken finns att en kommunreform genomförs så att den inte uppfyller Finlands åtaganden enligt Europarådets språkstadga, påpekar Finlandssvensk samlings ordförande Anna Ritamäki-Sjöstrand. 

Finland har förbundit sig att, bl.a. gällande svenskan, följa den Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, vars artikel 7:1b ålägger staterna att bygga sin politik, lagstiftning och praxis på "respekt för det geografiska området för varje landsdels- eller minoritetsspråk för att trygga att gällande eller nya administrativ indelning inte utgör hinder för främjande av ifrågavarande landsdels- eller minoritetsspråk". 

Finlandssvensk samling rf är den finlandssvenska medborgarrättsliga icke-statliga organisationen som bevakar finlandssvenskarnas rättigheter. Resultatet av enkäten presenteras i februari. 

Enkäten bifogas (nedan). 

Kontaktuppgifter: 

Ordförande Anna Ritamäki-Sjöstrand, Mariehamn/Kimito (i Helsingfors 26-27.1.2012), tel. 050-379 3146, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (kan även intervjuas på finska) 

Styrelsesuppleant Stig Björkman, Kronoby, tel. -343 3615, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Medlem Anders Sirén, Pargas, tel. 044 218 0263, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

http://www.finlandssvensksamling.org/ 

--------------------------------------------- 

ENKÄT/KYSELY 

Enkät till riksdagspartiernas partiledare gällande kommunstrukturen och den Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 

Kysely eduskuntapuoluiden puoluejohtajille kuntarakenteesta ja alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevasta eurooppalaisesta peruskirjasta (kysely ruotsiksi, vatsauskieli valintanne mukaan) 

Ärade ordförande för X-parti Arvoisa X-puolueen puheenjohtaja 

Finland har förbundit sig att, bl.a. gällande svenskan, följa den Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, vars artikel 7.1 b ålägger parterna att bygga sin politik, lagstiftning och praxis på "respekt för det geografiska området för varje landsdels- eller minoritetsspråk för att trygga att gällande eller nya administrativ indelning inte utgör hinder för främjande av ifrågavarande landsdels- eller minoritetsspråk". (Viittaus peruskirjaan suomen kielellä kyselyn alla.) 

De kommunfusioner som nyligen genomförts och ytterligare fusioner som eventuellt kommer att ske i en nära framtid har påverkat och kan komma att påverka den administrativa indelningen av det geografiska område där en avsevärd andel av befolkningen talar svenska. 

De kommunfusioner som nyligen genomfördes medförde att svenskans ställning förändrades i synnerhet då de tidigare kommunerna Liljendal, Pernå (som hade svenska som majoritets- och förvaltningsspråk uppgick i Lovisa vars majoritetsspråk är finska) och Finby (som var en tvåspråkig kommun finska svenska som numera ingår i enspråkigt finska Salo) upphörde att existera. Då en del av Sibbo med en betydande andel finlandssvenskar överfördes till Helsingfors blev området del av en stad där andelen är liten. Befintlig information om planerade kommande kommunfusioner ger anledning att tro att liknande förändringar i befolkningsproportionerna bereds även för kommunerna Pyttis, Ingå, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Malax, Korsnäs, Närpes och kanske även andra. I Sjundeå och Grankulla kan en stor svensk minoritet bli en liten svensk minoritet. 

Med anledning av detta ställer Finlandssvensk samling rf följande två frågor till samtliga riksdagspartiers partiledare: 

1. Hur anser Du och Ditt parti att man bör gå tillväga för att utvärdera hur tidigare kommunfusioner eventuellt påverkat Finlands uppfyllande av den Europeiska stadgan för landsdels- eller minoritetsspråk? 

2. Hur anser Du och Ditt parti att man bör gå tillväga för att säkerställa att den framtida kommunstrukturen är förenlig med Finlands förpliktelser enligt den Europeiska stadgan för landsdels- eller minoritetsspråk? 

Vi ber Dig svara per e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , på svenska eller finska, helst inom en vecka (inom januari), och tackar på förhand för Ditt deltagande i denna enkät. 

Anna Ritamäki-Sjöstrand
Ordförande
Finlandssvensk samling rf
http://www.finlandssvensksamling.org/
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tel. 050-379 3146 

Viittaus peruskirjaan suomen kielellä: Valtiosopimuksen nimi: Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja 

Artiklan 7.1 b:n mukaan sopimuspuolet sitoutuvat perustamaan alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan politiikan, lainsäädännön ja käytännön periaatteeseen, jonka mukaan "alueellisen kielen tai vähemmistökielen maantieteellistä aluetta kunnioitetaan sen varmistamiseksi, että olemassaolevat tai uudet hallinnolliset rajat eivät muodosta estettä kyseisen alueellisen kielen tai vähemmistökielen edistämiselle". 

26.01.2012